برگزاری جلسه بهداشت کشاورزی مرکز سلامت جامع زیبد

برگزاری جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی در خانه بهداشت زیبد وزیرجان
با همکاری بهورزان محترم مرکز سلامت جامع زیبد جناب آقای زیبدی وسرکار خانم زارعی وکارشناس محترم بهداشت حرفه ای مرکز، سرکار خانم مهندس جفایی جلسات آموزشی بهداشت کشاورزی با هدف افزایش سطح آگاهی شاغلین کشاورز در خصوص مسایل بهداشت کار وآشنایی آنان با عوامل زیان آور محیط کار وراههای حفاظت در برابر آن برگزار گردید و در پایان به حاضرین در جلسه که در پیشبرد برنامه مذکور همکاری بیشتری نموده اند هدایایی تحویل شد.
تاریخ:
1397/01/26
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal