جلسه توجیهی بهداشت حرفه ای جهت بهورزان بجستان

جلسه آموزشی توجیهی بهداشت حرفه ای جهت بهورزان بجستان

جلسه توجیهی در زمینه برنامه های بهداشت حرفه ای وآشنایی بیشتر همکاران محترم بهورز به همت کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان بجستان وآموزشگاه بهورزی در محل سالن اجلاس شبکه بجستان برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مهندس رنجبر فعالیتهای همکاران بهورز را در خصوص برنامه های در دست اقدام بهداشت حرفه ای را تشریح نمودند وآقای مهندس پور انصاری فرمهای کاربردی بهداشت حرفه ای را توضیح دادند.
تاریخ:
1397/01/26
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal