جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید

جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید
جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی در روز یکشنبه مورخ2/2/1397درمحل سالن سینا برگزار گردید.
دراین جلسه آقایان :دکتر سیدعلی سجادی ،آقای مهندس بیگلری،آقای مهندس یوسفی،آقای مهندس پارسا،آقای دکتر میرچراغی ،آقای مهندس تقوی ،آقای دکتر سالارباشی وآقای دکتر شفیعی حضور داشتند.
آقای دکتر محمود رضامتقی صاحب طرح (دستگاه پاد)به ارایه طرح وتوضیحاتی درباره دستگاه خود پرداختند.
درپایان جلسه اعضای مرکز رشد تصمیم گرفته شد مطابق با مستندات هزینه های واقعی طرح بررسی و جهت خاتمه یا ارایه آن تا موعد 1ماه شرکت ثبت و پرونده خاتمه یابد.
و همچنین آقای شعیبی صاحب طرح کفش هوشمند و RFID ارایه وتوضیحاتی درباره طرح خود پرداختند و بدلیل عدم وجود تعهدات به ایشان هم 1ماه فرصت داده شدجهت خاتمه یا ارایه آن به ثبت شرکت و پرونده خاتمه یابد.
تاریخ:
1397/02/04
تعداد بازدید:
324
منبع:
Powered by DorsaPortal