توجه
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/spacer.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bop_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bot_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/spacer.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bop_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bot_left.png'

اعضاي شورا

شوراي توسعه آموزش علوم پزشكي به منظور ارتقاء كيفي آموزش و ايجاد محيطي پويا در دانشگاه علوم پزشكي گناباد بر اساس مصوبه پانزدهمين جلسه شوراي محترم توسعه آموزش پزشكي كشور در تاريخ 30/2/1383 تشكيل گرديد.

اعضاء شوراي توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه:

     
  دكتر رضا احمدي ( سرپرست دانشگاه) – رئیس شورا  
  دكتر محمد مطلبی ( مسئول EDC) – نائب رئیس شورا  
  دكتر علي محمدپور (معاون تحقیقات و فناوری – عضو شورا)  
     
  دكتر آرش حمزه اي ( مسئول EDO دانشكده پزشكي) – عضو شوا  
  عليرضا عطاردي ( مسئول EDO دانشكده پيراپزشكي) – عضو شورا  
     
  دكتر مهدي پاسبان ( رئيس مركز آموزشي درماني 15 خرداد) – عضو شورا  

اطلاعات تماس
ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir
تــوجـــه

لطفا در صورت بروز خطا در هر یک از قسمتهای سایت مراتب را با واحد وبسایت دانشگاه (میدان غدیر - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - واحد فناوری اطلاعات) و یا پست الکترونیک website@gmu.ac.ir اطلاع دهید.

comment obtenir cialis cialis sans prescriotion comment obtenir cialis sans prescriotion acheter pas cher viagra douce acheter viagra acheter pas cher viagra viagra medicaments sur ordonnance pharmacy viagra medicaments viagra sur ordonnance levitra vardenafil online pharmacy acheter levitra vardenafil acheter vardenafil levitra cialis online generic cialis buy online buy generic cialis online pharmacy cialis for less cialis for less pharmacy cialis cheapest place to buy viagra online buy viagra cheapest place to buy viagra viagra garantiert gunstigsten garantiert gunstigsten viagra online viagra buy cheap viagra online uk cheap viagra online viagra online uk pharmacy viagra non prescription viagra pharmacy prescription viagra