توجه
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/spacer.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bop_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bot_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/spacer.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bop_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bot_left.png'

اعضاي شورا

شوراي توسعه آموزش علوم پزشكي به منظور ارتقاء كيفي آموزش و ايجاد محيطي پويا در دانشگاه علوم پزشكي گناباد بر اساس مصوبه پانزدهمين جلسه شوراي محترم توسعه آموزش پزشكي كشور در تاريخ 30/2/1383 تشكيل گرديد.

اعضاء شوراي توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه:

   
 دكتر رضا احمدي ( سرپرست دانشگاه) – رئیس شورا 
 دكتر محمد مطلبی ( مسئول EDC) – نائب رئیس شورا 
 دكتر علي محمدپور (معاون تحقیقات و فناوری – عضو شورا) 
   
 دكتر آرش حمزه اي ( مسئول EDO دانشكده پزشكي) – عضو شوا 
 عليرضا عطاردي ( مسئول EDO دانشكده پيراپزشكي) – عضو شورا 
   
 دكتر مهدي پاسبان ( رئيس مركز آموزشي درماني 15 خرداد) – عضو شورا 

اطلاعات تماس
ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir
تــوجـــه

لطفا در صورت بروز خطا در هر یک از قسمتهای سایت مراتب را با واحد وبسایت دانشگاه (حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه - واحد فناوری اطلاعات) و یا پست الکترونیک website@gmu.ac.ir اطلاع دهید.