صفحه اصلي شوراي انضباطي

شورای انضباطی، نهادی ویژه در مجموعه دانشگاه است که هدف اصلی از تشکیل آن پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان می باشد. نقش مهم این شورا کمک به سالم نگه داشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران است.
 

پیام هفته:  آغاز سال تحصیلی 93-94 را تبریک می گوییم.
 
 

اطلاعات تماس
ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir
تــوجـــه

لطفا در صورت بروز خطا در هر یک از قسمتهای سایت مراتب را با واحد وبسایت دانشگاه (حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه - واحد فناوری اطلاعات) و یا پست الکترونیک website@gmu.ac.ir اطلاع دهید.