سوپروایزر آموزشی بیمارستان بهلول، دکتر مهدوی:

با پیگیری های صورت گرفته و رای زنی با جناب دکتر مشاری برای اولین بار امکان برگزاری "دوره آموزش مداوم و بازآموزی " در سطح بیمارستان برقرار گردید.

اولین دوره بازآموزی با عنوان "احیای قلبی ریوی در بیمارستان" مخصوص پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان، در محل تالار اجلاس بیمارستان در مورخه ۲۷ و ۲۸ تیرماه جاري برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که دارای 10 امتیاز بازآموزی بود، تمرینی کاربردی و بالینی بر اساس  آخرین تحولات احیای قلبی ریوی صورت گرفت. مدرسین این دوره جناب آقای دکتر صاحبان، دکتر مهدوی و آقای اعلمی بودند.