یکشنبه مورخه 19 شهریورماه

اورژانس های غدد
به زبان انگلیسی به صورت آنلاین توسط دکتر پدرام جوانمرد از دانشگاه ماونت سینای نیویورک
ساعت 7:30 الی 8:30


بیماری های آدرنال با حضور آنلاین دکتر پدرام جوانمرد از دانشگاه ماونت سینای نیویورک
ساعت 8:30 الی 9:30

محل برگزاری: بیمارستان علامه بهلول گنابادی، تالار اجلاس بهلول (طبقه پنجم)