1

دومین کارگاه بازآموزی با عنوان "احیای قلبی ریوی در بیمارستان" در محل تالار بهلول در روزهای شنبه و یکشنبه مورخه 1و2 مهرماه برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه که به دبیری دکتر صاحبان و مدیریت دکتر مهدوی برگزار گردید، دارای 10 امتیاز بازآموزی بود و تمرینی کاربردی و بالینی بر اساس  آخرین تحولات احیای قلبی ریوی صورت گرفت. مدرسین این دوره جناب آقای دکتر صاحبان، دکتر مهدوی و آقای اعلمی بودند.