در راستای برنامه های ارتقا سلامت پرسنل، فعالیت های ورزشی فرهنگی همگانی ویژه پرسنل (آقایان) بیمارستان با پیگیری واحد سلامت همگانی و حمایت رایاست محترم بیمارستان آغاز گردید.

برنامه کوهنوردی-پیاده روی آقایان صبح جمعه مورخه 24 شهریورماه در محل ارتفاعات روستای سرآسیاب برگزار گردید.

برنامه کوهنوردی-پیاده روی آقایان صبح جمعه مورخه 28 مهرماه در محل ارتفاعات روستای محی آباد برگزار گردید.

قابل ذکر است با استعانت از پروردگار متعال، این برنامه هر ماه برگزار خواهد گردید.