با توجه به اعلام نیاز سرپرستاران و سوپروایزران بیمارستان، کلاس های "آموزش کاربردی نرم افزار اکسل" در محل آموزشگاه فرصت برتر به مدت 40 ساعت برگزار گردید. در این کارگاه 20 نفر از سرپرستاران و سوپروایزران بیمارستان حضور داشتند.

دکتر مهدوی سوپروایزر آموزشی بیمارستان

1