برگزاری کارگاه آموزشی CPRپیشرفته در بیمارستان آیت الله مدنی

برگزاری کارگاه آموزشی CPR پیشرفته

درراستای توانمندسازی کادر پرستاری، کارگاه آموزشی احیای قلبی_ریوی پیشرفته روز یکشنبه 06/26/ 96در سالن دیالیز بیمارستان آیت الله مدنی توسط آقای دکتر ابراهیمی متخصص بیهوشی برگزار گردید.
در این دوره آموزشی، سرپرستاران، اعضاء کد احیاء و پرستاران بخش‌ ها ،پرسنل فوریت های پزشکی حضور داشتند. پس از برگزاری کلاس تئوری، آموزش  احیاء قلبی و ریوی به صورت عملی بر روی مولاژ و مانکن های آموزشی انجام شد. این کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان و آشنایی با مباحث عملی احیاء قلبی و ریوی بوده که در موارد اورژانس در محیط های کاری و درجامعه مورد نیاز می باشد.

 

IMG 0268 copy IMG 0271 copy copy IMG 0278 copy