دکتر صادقی‌نسب به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی شهرستان بجستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر جواد صادقی‌نسب در احکام جداگانه‌ای به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی شهرستان بجستان منصوب گردید.

Dr. Sadeghinasab 

 به گزارش وب‌دا، متن احکام صادره به شرح ذیل است؛

جناب آقاي دكتر جواد صادقي‌نسب
متخصص محترم كودكان

با سلام و احترام
 
         نظر به تعهد و تجارب ارزنده و سوابق اجرايي، به موجب اين ابلاغ جنابعالي را به عنوان «سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بجستان» منصوب مي‌نمايم تا با بهره‌گيري از توان تخصصي و كارشناسي اركان تحت مديريت خود در اجراي كامل طرح تحول نظام سلامت با هدف گسترش عدالت در سلامت، ارتقاء كيفيت و افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و رضاي‌تمندي مردم تلاش نموده و همچنين امكان اجراي برنامه‌هاي ارائه شده زير را فراهم نماييد:

•   اهتمام ويژه به سياست‌هاي ابلاغي جمعيت مقام معظم رهبري در ابعاد كمّي و كيفي با ايجاد ساز و كار مناسب و تدوين شاخص‌هاي بومي
• توسعه و تقويت برنامه هاي پيشگيري و استفاده از ظرفيت همكاريهاي بين بخشي، مشاركت مردمي جهت ارتقاء سلامت جامعه
• تامين، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، روحي ، رواني ، اجتماعي و معنوي جمعيت تحت پوشش دانشگاه
•  پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي واگير و غير واگير و مشكلات اولويت دار با ارائه خدمات بهداشتي
•  حفظ و نگهداري، بازسازي و نوسازي تمامي مراكز و خانه هاي بهداشت
•  اهتمام به سطح بندي خدمات و نظام ارجاع، ارزيابي دقيق و توسعه برنامه پزشك خانواده
•  تشكيل پرونده سلامت الكترونيك جهت كليه خانوارها
• تامين عدالت در ارائه و توزيع خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي ودرماني
•  نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در واحدهاي تحت سرپرستي
•  تنظيم برنامه هاي پايش و ارزيابي برنامه هاي تنظيم شده در فواصل زماني مشخص
• تدوين و پايش برنامه عملياتي حوزه تحت پوشش

اميد است با اتكال به خداوند متعال و نظر به بار سنگين مسئوليتي كه برعهده گرفته‌ايد، در انجام وظايف محوله در جهت خدمت به مردم منطقه موفق و سربلند باشيد.
                                                                        
                                                                                           دکتر رضا احمدی
                                                                                             رئیس دانشگاه

جناب آقاي دكتر جواد صادقي‌نسب
متخصص محترم كودكان

سلام عليكم
              نظر به تعهد ، تخصص و سوابق ارزشمند علمي و اجرائي ، به موجب اين ابلاغ جنابعالي را به عنوان «سرپرست بيمارستان آيت الله مدني شهرستان بجستان» منصوب مي‌نمايم تا با اتكال به خداوند متعال و رعايت جوانب شرعي و قانوني و با توجه به ظرفيت‌هاي قابل توجه اين بيمارستان و خرد‌جمعي و جلب مشاركت پزشكان، كارشناسان و كاركنان خدوم با حضور مستمر در اين بيمارستان نسبت به امور ذيل اهتمام ورزيد:
•  اجراي كامل اهداف طرح تحول نظام سلامت و استمرار آن
• بهبود كيفيت ارائه خدمات درماني در اورژانس بيمارستان
• جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان و تهيه گزارش از فعاليت‌ها، مشكلات و پيشرفت‌ها.
•  استفاده از تمام ابزارهاي موجود اعم از روش‌هاي نوين مديريتي، منابع انساني، مالي و فيزيكي در جهت ارتقاء خدمات درماني و اجراي راهنمايي‌هاي باليني و استانداردهاي مراقبت بيمار و اعتباربخشي درمان .
•  ايجاد كميته‌هاي لازم بيمارستاني، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف.
•  نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد.
      اميد است با اتكال به خداوند متعال و نظر به بار سنگين مسئوليتي كه برعهده گرفته‌ايد، در انجام وظايف محوله در جهت خدمت به مردم منطقه موفق و سربلند باشيد.
                                                                               دکتر رضا احمدی
                                                                                  رئیس دانشگاهدکتر احمدی همچنین در پیامی از خدمات و تلاش‌های دکتر مرادی در مدت تصدي مسئوليت شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی شهرستان بجستان قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

برادر گرامي جناب آقای دکتر مرادی
برخود لازم می‌دانم از خدمات ارزشمند و تلاش مستمر و شایسته جنابعالی در مدت تصدي ریاست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی شهرستان بجستان، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
سلامت و توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواهانم .