برگزاری دوره آموزشی کددار مواد ضدعفونی کننده جدید وروش کاربردی آن

دوره آموزشی کددار مواد ضدعفونی کننده جدید وروش کاربردی آن

دوره آموزشی کددار موادضدعفونی کننده جدید و روش کاربردی آن در محل سالن همایش بیمارستان آیت الله مدنی توسط آقای مهندس سبزه مقدم، مسئول محترم بهداشت محیط بیمارستان برگزار گردید . در این دوره آموزشی در مورد انواع روش‌های ضدعفونی وگندزدایی وانواع گندزداها و ضدعفونی کننده‌ها، کنترل میکرو ارگانیسم‌ها به کمک عوامل شیمیایی، غلظت مواد گندزدا برای کاربردهای مختلف، انواع حرارت مرطوب و چگونگی رقیق‌سازی و درصد مواد ضد عفونی و... مطالبی ارائه گردید.

IMG 0286 IMG 0290