مقاله ها

اصول وفنون پرستاری خانم شهلا اتش زبان

                                           طراحی پیشگام تدریس

 

عنوان درس : اصول وفنون پرستاری         گروه فراگیر : دانشجویان ترم 1 کارشناسی پرستاری

 تعداد واحد : 2 واحد                              نام استاد : شهلا اتش زبان

 هدف کلی : اشنایی دانشجویان با اصول پرستاری عملی وسایل وتجهیزات پرستاری

 

 

محل برگزاری کلاس : Skill lab گروه پرستاری

 

نیمسال اول تحصیلی 89 – 88

هفته

موضوع

اهداف جلسات

اول

ارزشیابی اغازین – برقراری ارتباط – تعیین اهداف – شستشوی دستها - درجه حرارت دهانی

جایابی- تبیین انتظارات – اطمینان از پیش نیازها در پایان هر جلسه از دانشجو انتظار میرود: شستشوی دستها را به روش صحیح انجام دهد توضیح در خصوص علائم حیاتی – روشهای مختلف اندازه گیری درجه حرارت

از دانشجو انتظار میرود طریقه ی اندازه گیری درجه حرارت دهانی را توضیح دهد

دوم

درجه حرارت زیر بغل – درجه حرارت مقعدی

از دانشجویان انتظار می رود نحوه گرفتن درجه حرارت زیر بغل را انجام دهد – روشهای مختلف اندازه گیری درجه حرارت بدن را توضیح و روش مقعدی را روی مانکن انجام دهد

سوم

نبض های محیطی – تنفس – اندازه گیری فشار خون

نبض را توضیح دهد ومحل های گرفتن نبض را روی مانکن نشلن دهد - تنفس را توضیح دهد و تعداد طبیعی ان را بیان کند – فشار خون مستقیم و غیر مستقیم را شرح دهد و وسایل لازم را معرفی و توضیح دهد

چهارم

انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخدار- شستشوی دهان

نحوه انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخدار را انجام دهد و اهداف دهانشویه را توضیح دهد

پنجم

حمام در تخت – پاشویه - ماساژ

نحوه حمام در تخت را توضیح دهدو پاشویه و ماساژ را روی مانکن انجام دهد

ششم

کمپرس گرم و سرد – کیف اب گرم و سرد

کمپرس سرد و گرم را توضیح دهد و نحوه استفاده از کیف ابگرم و سرد را روی مانکن توضیح دهد

هفتم

انواع تخت ها

انوای تخت ها را نام ببرد و تخت بعد از عمل را اماده نماید

هشتم

سند معده – گاواژ - لاواژ

نحوه گذاشتن سند معده را روی مانکن انجام دهد و اهداف گاواژ و لاواژ را نام ببرد- انجام ازمون تکوینی-

نهم

دادن لکن – انمای شتشویی

انمای شستشویی را توضیح دهد و نحوه گذاشتن لگن زیر بیمار را انجام دهد – سنداژ مثانه را توضیح دهد

دهم

تجویز اکسیژن

راه های مختلف تجویز اکسیژن را نام ببرد و وسایل لازم را نشان بدهد

یازدهم

ساکشن ترشحات – تعویض پانسمان

نحوه ساکشن ترشحات را توضیح دهد و چگونگی تعویض پانسمان را روی مانکن انجام دهد

دوازدهم

پوشیدن گان و ماسک - دستکش

اهداف پوشیدن گان و ماسک و دستکش را نام ببرد و عملا هر کدام را یکبار انجام دهد

سیزده

داروی خوراکی – تزریقی عضلانی

نحوه دادن داروهای خوراکی را توضیح دهد و تزریق عضلانی راروی عضلات مختلف تمرین کند

چهاردهم

تزریق وریدی – Id – Sc

روشهای مختلف تزریقات را نام ببرید و تزریق وریدی – زیر جلدی و داخل جلدی را روی مانکن انجام دهد

پازدهم

سرم تراپی

لوازم سرم تراپی را نام ببرید و هواگیری سرم و وصل انرا روی مانکن در حضور مربی انجام دهد

شانزدهم

شستشوی چشم و گوش – قطره چشم و گوش وبینی

شستشوی چشم را در حضور مربی روی مانکن انجام دهد و نحوه استفاده از قطرات چشم – گوش و بینی را روی مانکن انجام دهد

هفدهم

ارزیابی تراکمی

از فراگیران انتظار میرود حداقل 2 تکنیک را در حضور مربیان با اعتماد بنفس و تسلط انجام دهد

 حضوربموقع و فعال در پراتیک    10 %

ارزیابی تکوینی                         20%

ارزیابی تراکمی                         70%

جمع :                                   100 % 


comment obtenir cialis cialis sans prescriotion comment obtenir cialis sans prescriotion acheter pas cher viagra douce acheter viagra acheter pas cher viagra viagra medicaments sur ordonnance pharmacy viagra medicaments viagra sur ordonnance levitra vardenafil online pharmacy acheter levitra vardenafil acheter vardenafil levitra cialis online generic cialis buy online buy generic cialis online pharmacy cialis for less cialis for less pharmacy cialis cheapest place to buy viagra online buy viagra cheapest place to buy viagra viagra garantiert gunstigsten garantiert gunstigsten viagra online viagra buy cheap viagra online uk cheap viagra online viagra online uk pharmacy viagra non prescription viagra pharmacy prescription viagra