میز خدمت

میز خدمت
حوزه/معاونت واحد عنوان خدمت شناسنامه خدمت فرایند اطلاعات اضافی
حوزه ریاست دفتر ریاست دیدار مردمی  
معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر فنی رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران  
معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر فنی انعقاد قرارداد جدید پیمانکاری    
معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر فنی تهیه نقشه ها و براورد پروژه ها      
معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر فنی حل مشکلات عمرانی    
معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر فنی شروع طرح های جدید عمرانی    
معاونت توسعه مدیریت و منابع منابع انسانی ارتقا رتبه پایه و ارشد کارکنان    
شبکه بهداشت و درمان بجستان بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
 
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت    
شبکه بهداشت و درمان بجستان بیمارستان آیت الله مدنی بجستان کد 99    
شبکه بهداشت و درمان بجستان 
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 
آموزش به بیمار
   
 شبکه بهداشت و درمان بجستانبیمارستان آیت الله مدنی بجستان پذیرش بیمار اورژانسی
   
شبکه بهداشت و درمان بجستان 
 بیمارستان آیت الله مدنی بجستان انتقال بیمار به بخش
   
شبکه بهداشت و درمان بجستان
 
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان  بررسی و رسیدگی به شکایات مردمی   
شبکه بهداشت و درمان بجستان  بیمارستان آیت الله مدنی بجستان  تحویل شیفت
   
شبکه بهداشت و درمان بجستان  بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 
ترخیص  بیمار
   
شبکه بهداشت و درمان بجستان 
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان   اعزام بیمار به گناباد
   
 معاونت توسعه و مدیریت منابع منابع انسانی  صدور حکم ماموریت آموزشی 21 ماه      
 معاونت توسعه مدیریت و منابع منابع انسانی ارتقا رتبه خبره و عالی کارکنان      
معاونت توسعه مدیریت و منابع  منابع انسانی   نقل و انتقالات / ماموریت/تمدید ماموریت کارکنان      
معاونت توسعه مدیریت و منابع  منابع انسانی ارتقاء طبقه استحقاقی کارکنان      
معاونت توسعه مدیریت و منابع
منابع انسانی
برقراری مستمری فوت کارمند بازنشسته
   
معاونت توسعه مدیریت و منابع منابع انسانی ارتقا رتبه پاییه و ارشد کارکنان
   
معاونت توسعه مدیریت و منابع منابع انسانی از کار افتادگی کارمند شاغل
   
معاونت غذا و دارو
اداره غذا
صدورمجوزهای بهداشتی(پروانه تاسیس وبهره برداری)
   
معاونت غذا و دارو
اداره غذارسیدگی به شکایات و گزارشات در خصوص مواد غذایی, آشامیدنی و بهداشتی
   
معاونت غذا و دارو اداره غذا صدور مجوز های بهداشتی (پرئانه مسئول فنی)
   
معاونت غذا و دارو 
 اداره غذا
صدور مجوزهای بهداشتی (پروانه بهداشتی ساخت)
   
 بیمارستان علامه بهلول فرآیند جوابدهی در آزمایشگاه
   
بیمارستان علامه بهلول   فرآیند آموزش پرسنل جدید الورود پرستاری     
 بیمارستان علامه بهلول   فرآیند پذیرش بیمار نیازمند دیالیز   
بیمارستان علامه بهلول   فرآیند اعزام بیمار   
بیمارستان علامه بهلول  فرآیند نحوه ارائه غذا به همراهی بیمار    
 بیمارستان علامه بهلول فرآیند پذیرش بیمار    
 بیمارستان علامه بهلول  فرآیند ترخیص    
بیمارستان علامه بهلول  فرآیند گزارش دهی     
معاونت بهداشت آزمایشگاه
فرایند آزمایش تالاسمی

 
  
معاونت بهداشت بهداشت محیط
مجوز کار با اشعه
   
معاونت بهداشت 
بهداشت محیط
فرایند اعطای لوح دوستار سلامت مشتری به  رستورانهای منتخب
   
حوزه/معاونت واحد عنوان خدمت شناسنامه خدمت فرایند اطلاعات اضافی
تاریخ:
1397/08/12
تعداد بازدید:
3433
منبع:
Powered by DorsaPortal