طرح درس تشریح

 
 
 

نام درس

طرح درس

اسکلتی - عضلانی

مشاهده

 مقدمات علوم تشریح ( بافت شناسی)

مشاهده

تشریح بلوک اسکلتی - عضلانی 

مشاهده

 آناتومی عمومی

مشاهده

 آناتومی مقطعی

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

 
تاریخ:
1398/08/01
تعداد بازدید:
149
منبع:
Powered by DorsaPortal