برنامه هفتگی گروه عمومی

برنامه هفتگی جناب آقای دکتر امیری در نیمسال اول 99-98
 

ایام هفته

10- 8

12- 10

12-14

16- 14

18- 16

20- 18

شنبه

مشاوره دانشجویی

رشته هوشبری 96

زبان تخصصی

3 مامایی

نیمسال اوّل

 

 

 

 

یکشنبه

زبان عمومی

1 پرتو ، ه -د

زبان عمومی

1 علوم تغذیه

 

 

زبان تخصصی

1 ارشد مامایی

زبان تقویتی رشته پزشکی ه-د

دوشنبه

زبان عمومی

1 پرتو

مشاوره دانشجویی

رشته هوشبری 96

 

 

 

 

سه شنبه

زبان عمومی

1 علوم تغذیه، ه -د

زبان عمومی

3 ب م

 

 

 

 

چهارشنبه

زبان عمومی

3 ب م  ه -د

زبان تقویتی رشته بهداشت حرفه ای

 

 

زبان تقویتی رشته پزشکی

 

 
برنامه هفتگی دکتر عطاردی در نیمسال اول 99-98
 

 

10- 8

12- 10

16- 14

18- 16

20- 18

شنبه

سیستم های اطلاع رسانی

1 ویژه + ارشد داخلی جراحی

سیستم های اطلاع رسانی

1 ارشد سلامت جامعه +سالمندان

 

سیستم های اطلاع رسانی

1 ارشد ب م

سیستم های اطلاع رسانی

1 ارشد مامایی

یکشنبه

سیستم های اطلاع رسانی

3 ب م 

سیستم های اطلاع رسانی

1 ارشد آموزش بهداشت

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

کاربرد کامپیوتر

1 ب م

 

 

آشنایی با فناوری نوین

1پرتو

فناوری اطلاعات

 1 پرستاری

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 
 
برنامه هفتگی دکتر رستمیان در نیمسال اول 99-98
 

 

10- 8

12- 10

16- 14

18- 16

20- 18

شنبه

زبان تقویتی

1  ب ع


زبان تقویتی

1 پرستاری

زبان عمومی

2 پرستاری

 

یکشنبه

زبان تقویتی

1 هوشبری

 

 

زبان تقویتی

2 علوم

زبان تقویتی

1 ب ع + 1 پزشکی

دوشنبه

زبان عمومی

2 پرستاری

 

 سه شنبه

زبان خارجه

2 فوریت کاردانی

زبان عمومی

1 پزشکی

 

 

 

چهارشنبه

زبان خارجه

2 فوریت کاردانی

 


 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
تاریخ:
1398/08/04
تعداد بازدید:
102
منبع:
Powered by DorsaPortal