صفحه مربوط به برنامه بهداشت حرفه ای درکارگاههای ساختمانی

صفحه مربوط به برنامه بهداشت حرفه ای درکارگاههای ساختمانی
لطفا جهت دانلود فایل روی گزینه دریافت کلیک نمایید


ردیف عنوان مطلب دریافت فایل ردیف عنوان مطلب
دریافت فایل
1  راهنما ودستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی download icon Taktemp 14 11  ارگونومی ابزار کار download icon Taktemp 14
2  راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار download icon Taktemp 14 12  حمل دستی بار download icon Taktemp 14
3  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری download icon Taktemp 14 13  مخاطرات بهداشتی ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14
4  آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران وکار آموزان download icon Taktemp 14 14  انواع حریق وکاربرد خاموش کننده ها download icon Taktemp 14
5  آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14 15  اصول ارگونومی در طراحی ابزار دستی کارهای ساختمانی download icon Taktemp 14
6  آیین نامه علائم ایمنی در کارگاهها download icon Taktemp 14 16  حمل بار در کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14
7  آیین نامه وسایل حفاظت فردی download icon Taktemp 14 17 download icon Taktemp 14
8  مقررات حفاظت چاه دستی download icon Taktemp 14 18 download icon Taktemp 14
9  مقررات حفاظت ساختمانی کارگاهها download icon Taktemp 14 19 download icon Taktemp 14
10  بیماریهای ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14 20 download icon Taktemp 14


تاریخ:
1395/11/20
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal