هیات علمی گروه مامایی
هیات علمی گروه مامایی
خانم دکتر رقیه رحمانی بیلندی

دکتری تخصصی بهداشت باروری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

تلفن: 57223028(051) داخلی 237

 
دانلود رزومه
 
خانم فریبا عسکری

ارشد-گرایش MCH- دانشجوی بهداشت باروری
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه
 
خانم دکتر نرجس بحری 

 
دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باوری
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه
 

 Capture copy

خانم دکتر فاطمه هادی زاده طلاساز

دکتری تخصصی بهداشت باروری 

استادیار و عضو هیات علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه

 

خانم الهه بنفشه قوچان عتیق

کارشناس ارشد آموزش مامایی

مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه

 
خانم مریم جوانفر

کارشناس مامایی

تلفن: 57223028(051) داخلی
 
   
تاریخ:
1397/01/22
تعداد بازدید:
25
منبع:
Powered by DorsaPortal