آرایش واحدی دانشکده

آرایش واحدی دانشکده
کارشناسی ناپیوسته
آرایش واحدی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام نام رشته(از ورودی)   مقطع
101 پرستاری
کارشناسی پرستاری ازورودی 98 به بعد
مورخ 23/10/1398 (جدید) 

پرستاری (ورودی 95)


پرستاری ورودی 97 به بعد

کارشناسی پیوسته
104 آموزش پرستاری     کارشناسی ارشد ناپیوسته
114
پرستاری مراقبتهای ویژه   جدید  
کارشناسی ارشد ناپیوسته
144 پرستاری داخلی-جراحی پرستاری داخلی-جراحی(از ورودی 93 به بعد) پرستاری داخلی جراحی جدید
کارشناسی ارشد ناپیوسته
154  پرستاری سلامت جامعه و مدیریت       کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد ناپیوسته
702 فوریت های پزشکی  کاردانی فوریت های پزشکی (از ورودی 93 به بعد)

 کاردانی جدید (1397/09/25)


کاردانی ورودی 97 به بعد

 

703 فوریت های پزشکی(921) کارشناسی فوریت های پزشکی (از ورودی بهمن 96 به بعد
  کارشناسی ناپیوسته
 تکنولوژی جراحی
  کارشناسی پیوسته 
 تکنولوژی جراحی    
تاریخ:
1397/02/09
تعداد بازدید:
1933
منبع:
Powered by DorsaPortal