آرایش واحدی دانشکده

آرایش واحدی دانشکده
کارشناسی ناپیوسته
آرایش واحدی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام نام رشته(از ورودی)   مقطع
101 پرستاری
کارشناسی پرستاری ازورودی 98 به بعد
مورخ 23/10/1398 (جدید) 

پرستاری (ورودی 95)


پرستاری ورودی 97 به بعد

کارشناسی پیوسته
104 آموزش پرستاری     کارشناسی ارشد ناپیوسته
114 پرستاری مراقبتهای ویژه پرستاری مراقبتهای ویژه   جدید  
کارشناسی ارشد ناپیوسته
144 پرستاری داخلی-جراحی پرستاری داخلی-جراحی(از ورودی 93 به بعد) پرستاری داخلی جراحی جدید
کارشناسی ارشد ناپیوسته
154 پرستاری سلامت جامعه     کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد ناپیوسته
702 فوریت های پزشکی  کاردانی فوریت های پزشکی (از ورودی 93 به بعد)

 کاردانی جدید (1397/09/25)


کاردانی ورودی 97 به بعد

 

703 فوریت های پزشکی(921) کارشناسی فوریت های پزشکی (از ورودی بهمن 96 به بعد
  کارشناسی ناپیوسته
 تکنولوژی جراحی
  کارشناسی پیوسته 
 تکنولوژی جراحی    
تاریخ:
1397/02/09
تعداد بازدید:
1351
منبع:
Powered by DorsaPortal