گروه بهداشت عمومی-اساتید گروه
گروه بهداشت عمومی-اساتید گروه
دکتر محمد مطلبی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدیر گروه ،استاد یار و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 240


مشاهده رزومه
دکتر مهدی مشکی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
دانشیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 170
مشاهده رزومه

مشکی
دکتر هدایت الله شمس

دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 272
مشاهده رزومه
IMG 0021 copy copy copy
دکتر علی عالمی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
استاد یار و عضو هیات علمی
تلفن تماس : 57223028(051) داخلی 240
مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد  
دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استاد یار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 240
مشاهده رزومه

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دکتر رضا اسماعیلی

دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
استاد یار و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 120

مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
صدیقه نیازی

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی
مربی و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 120

مشاهده رزومه 
 
مریم صابری

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
مربی و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 120

مشاهده رزومه
 
 راضیه جعفری زاده

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
مربی و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 120

مشاهده رزومه
 
تاریخ:
1397/03/04
تعداد بازدید:
401
منبع:
Powered by DorsaPortal