آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

آزمایشگاه های گروه بهداشت حرفه ای

 کارشناس آزمایشگاه : سرکار خانم سعادت ابراهیمیان - 57223028-015- داخلی 260

ردیف
نام آزمایشگاه
مسئول
    1
آزمایشگاه عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار
مهندس محمد جواد  فانی
    2
آزمایشگاه عوامل شیمیایی و نمونه برداری
مهندس محمد جواد فانی
    3
آزمایشگاه ارگونومی-آنتروپومتری
مهندس محمد جواد فانی
تاریخ:
1397/03/04
تعداد بازدید:
140
منبع:
Powered by DorsaPortal