طرح درس های گروه فیزیولوژی

طرح درس های گروه فیزیولوژی
نام درس طرح درس
فیزیولوژی خون
مشاهده
فیزیولوژی 1
مشاهده
فیزیولوژی اعصاب وحواس ویژه
مشاهده
فیزیولوژی گردش خون
مشاهده
فیزیولوژی گوارش
مشاهده
فیزیولوژی ترم4
فیزیولوژی کلیه
فیزیولوژی قلب
فیزیولوژی سلول
فیزیولوژی غدد و تولید مثل
  
  
  
 
  
تاریخ:
1398/08/14
تعداد بازدید:
1205
منبع:
Powered by DorsaPortal