كلیات پزشکی و بهداشت

كلیات پزشکی و بهداشت

نام درس : كلیات پزشکی و بهداشت                                                                         تعداد واحد : 2 واحد

مقطع : كارداني بهداشت خانواده                                                                                نوع واحد : نظري

پيش نياز : فيزيولوژي و تشريح                                                                                                      

مدرس: سالاروند                                

 شرح درس: برای دانشجویان که در رشته بهداشت عمومی مشغول آموزش هستند، شناخت و آگاهی از کلیاتی درباره تاریخچه پزشکی، واژگان مهم پزشکی و مقدماتی از سلامت و بیماری دستگاههای مختلف بدن و عوامل مؤثر بر آن ضروری است این درس با سر فصل های تعیین شده تحقق این مهم را به عهده دارد.

 

هدف كلي: آشنایی دانشجویان با کلیات درباره دانستنی های پزشکی، تفسیر برخی از واژه های پزشکی مربوطه، بیماریهای قلب، اختلالات دستگاه ادراری تناسلی، اختلالات دستگاه گوارش و اختلالات وزن بدن، اختلالات دستگاه تنفس، اختلالات عروقی و عصبی و عوامل فیزیکی مؤثر بر سلامت بدن.

 

اهداف اختصاصي درس :

 1. چگونگی کشف میکرو ارگانیسها را شرح دهد.
 2. تاریخچه کشف واکسن ها را شرح دهد.
 3. تاریخچه و چگونگی کشف فرایند گردش خون را توضیح دهد.
 4. چگونگی ابداع روشهای گردش خون را توضيح دهد.
 1. 5.      چگونگی ابداع روشهای تشخیص بیماریها را بيان نمايد.
 2. 6.       تاریخچه ابداع شیوه های درمانی را شرح دهد.
 1. پدیده های نوین پزشکی از قبیل ؛ سلولهای بنیادی، مهندسی ژنتیک، بارور ساختن در محیط آزمایشگاه، پیوند اعضا، و... را بيان نمايد.
 2. تعریف و تشریح واژگان مهم و رایج در پزشکی و بهداشت را شرح دهد.
 3. تعریف سلامت و بیماری را توضيح دهد.
 4. گذار سلامت را شرح دهد.
 5. تعریف درد و علل آن را شرح دهد.
 6. سیمای سلامت در ایران و جهان را شرح دهد.
 7. ارتباط ژنتیک و سلامت را شرح دهد.
 8. بیماریهای دستگاه قلبی عروقی را به اختصار توضیح دهد.
 9. علائم و نشانه های خطر ناک در دستگاه ادراری را توضیح دهد.
 10. بیماریهای خون را به اختصار توضیح دهد.
 11. علائم و نشانه های خطر ناک در دیگر دستگاههای مختلف بدن را به تفکیک و به اختصار توضیح دهد.
 12. تاریخچه بهداشت در ایران و جهان را توضیح دهد.

 

جلسه

موضوع

اهداف رفتاري جلسات:

اول

◊معارفه_ ارزشيابي آغازين _ تبيين انتظارات، چگونگی کشف میکرو ارگانیسها

-    با استاد و همکلاسيها ارتباط مطلوب برقرار نمايد.

-   درفرايند ياددهي – يادگيري شرکت نمايد.

- تعهد خود بر مطالعه درس و موارد ذکر شده در طرح درس را بيان کند.

- چگونگی کشف میکرو ارگانیسها را شرح دهد.

 

دوم

◊ تاریخچه کشف واکسن ها

 

-          تاریخچه کشف واکسن ها را بیان کند.

 

سوم

تاریخچه و چگونگی کشف فرایند گردش خون

-          تاریخچه و چگونگی کشف فرایند گردش خون را توضیح دهد.

- چگونگی ابداع روشهای گردش خون را توضيح دهد.

 

چهارم

◊ کشف شیوه های درمانی

    چگونگی ابداع روشهای تشخیص بیماریها را بيان نمايد.

تاریخچه ابداع شیوه های درمانی را شرح دهد.    

 

پنجم

◊ پدیده های نوین پزشکی

پدیده های نوین پزشکی از قبیل ؛ سلولهای بنیادی، مهندسی ژنتیک، بارور ساختن در محیط آزمایشگاه، پیوند اعضا، و... را بيان نمايد.

 

ششم

واژگان مهم و رایج در پزشکی و بهداشت

تعریف و تشریح واژگان مهم و رایج در پزشکی و بهداشت را شرح دهد

هفتم

سلامت و بیماری

تعریف سلامت و بیماری را توضيح دهد.

گذار سلامت را شرح دهد.

 

هشتم

درد و علل آن

تعریف درد و علل آن را شرح دهد.

 

نهم

ژنتیک و سلامت

ارتباط ژنتیک و سلامت را شرح دهد

سیمای سلامت در ایران و جهان را شرح دهد.

 

دهم

بیماریهای دستگاه قلبی عروقی

-         اجزاء دستگاه گردش خون

-     بیماریهای دستگاه قلبی عروقی(انفارکتوس میوکارد، تصلب شرائین و......)

یازدهم

دستگاه ادراری

علائم و نشانه های خطر ناک در دستگاه ادراری را توضیح دهد

دوازدهم

بیماریهای خون

-         کم خونی ها

-         اختلالات خونی

سیزدهم

دستگاه تنفسی

-         آناتومی دستگاه تنفسی

-         بیماریهای دستگاه تنفسی(پنومونی، آتلکتازی، برونشیت و...)

چهاردهم

دستگاه اسکلتی (استخوانها و مفاصل)

-         آناتومی دستگاه اسکلتی

-         بیماریهای دستگاه اسکلتی

پانزدهم

دستگاه بینایی

-         آناتومی دستگاه بینایی

-         بیماریهای دستگاه بینایی

شانزدهم

تاریخچه بهداشت در ایران و جهان

تاریخچه بهداشت در ایران و جهان را توضیح دهد

هفدهم

(ارزشيابي تراکمي)

تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو        الا بذکرالله تطمئن القلوب

 

روش آموزش:

سخنراني ، پرسش و پاسخ و استفاده از وسايل كمك آموزشي اسلايد ، Power point ، CD و فيلم آموزشي تدريس خواهد شد.

روش ارزشيابي دانشجو:

نظري:     آزمون ميان ترم                          30 درصد

              آزمون پايان ترم                                65 درصد

              حضور مرتب و فعال                                 5 درصد

                    جمع کل                                                    100 درصد

منابع اصلي درس :

حاتمی حسین و همکاران. بهداشت عمومی. جلد2. فصل هشتم. تهران نشر ارجمند. 1387.

 1. حاتمی حسین و همکاران. بهداشت عمومی. جلد1. فصل اول و دوم. تهران نشر ارجمند. 1387.
 2. کتب مرتبط با بیماریها.
تاریخ:
1389/08/08
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal