1395/03/26
آگهی مناقصه 70 دستگاه رایانه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد تعداد 70 دستگاه رایانه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ،لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 7 روز از درج آگهی به به لینک زیر مراجعه نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار است .


جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید

منقضی شد .
تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal