آشنایی با قوانین و مقررات مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

آشنایی با قوانین و مقررات مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

آشنایی با قوانین و مقررات مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

با توجه به برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری آشنایی با قوانین و مقررات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی توسط اداره نظارت برموادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، همکاران ومسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 16 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه ومطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که درتاریخ 24/10/97 ازساعت 13 الی14 در محل معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.

تاریخ:
1397/10/05
تعداد بازدید:
227
منبع:
Powered by DorsaPortal