ابلاغ چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی(PRPs)

باتوجه به ابلاغ دستورالعمل جدید ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحدهای تولیدی موادغذایی وآشامیدنی کلیه مسئولین فنی محترم کارخانجات مرتبط بایستی از طریق سامانه نظارت برموادغذایی گناباد به نشانیfms.gmu.ac.ir از کارتابل مسئول فنی حداکثر تا پایان شهریورماه 98 نسبت به تکمیل چک لیست مربوطه اقدام نمایند.
تاریخ:
1398/04/25
تعداد بازدید:
104
منبع:
Powered by DorsaPortal