برگزاری سمینار آموزشی "ورود به بالین" در مورخه 5 / 7 / 97
برگزاری سمینار آموزشی "ورود به بالین" در مورخه 5 / 7 / 97
برگزاری سمینار آموزشی "ورود به بالین" در مورخه 5 / 7 / 97
سمینار آموزشی "ورود به بالین" در مورخه 5 / 7 / 97 برای 60 نفر از دانشجویان جدیدالورود به بالین، رشته های مامایی، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در محل تالار اجلاس بهلول برگزار گردید. مباجث ارائه شده در این سمینار شامل معرفی بیمارستان، بخش های بالینی و پاراکلینیک، آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف بیمارستان، معرفی معاونت آموزشی و کارشناسان معاونت، خدمات و فرآیندهای آموزشی بیمارستان، مباحث اعتبار بخشی، کنترل عفونت، حقوق گیرندگان خدمت و ایمنی بیمار بود. در پایان دانشجویان به بخش های تخصصی مربوطه ارجاع و با مسئول بخش، پرسنل و ساختار فیزیکی بخش ها آشنا گردیدند.
تاریخ:
1397/07/05
تعداد بازدید:
27
منبع:
Powered by DorsaPortal