بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از بیمارستان آیت الله مدنی وشبکه بهداشت ودرمان بجستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه معاونین بهداشت ودرمان ومدیر حراست این دانشگاه از بیمارستان آیت الله مدنی ،شبکه بهداشت ودرمان ومرکز بهداشت شهرستان بازدید نمودند . در این بازدید که به منظور اطلاع از نحوه ارائه خدمات حوزه سلامت در سطح شهرستان بجستان صورت گرفت ،آقای دکتر باذلی ضمن بازدید از مرکز بهداشت شهرستان و بخش های مختلف بیمارستان آیت الله مدنی ، کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در حوزه های مختلف رامورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را صادر نمودند، در ادامه جلسات جداگانه ای با حضور کارشناسان و مسئولین واحدهای شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت الله مدنی برگزار و مسائل ومشکلات حوزه سلامت و بخش های بهداشت ودرمان مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت .در این بازدیدها آقای دکتر مرادی معاون بهداشت ،آقای دکتر مشاری معاون درمان وآقای یوسفی مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز دکتر باذلی را همراهی نمودند.

 
تاریخ:
1398/04/24
تعداد بازدید:
163
منبع:
Powered by DorsaPortal