بازدید وزیر بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی از بیمارستان آیت الله مدنی

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی روز جمعه مورخ 98/5/4از بیمارستان آیت الله مدنی بجستان بازدید کردند . دکتر سعید نمکی به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی گناباد و جمعی از مدیران دانشگاهی با حضور در بیمارستان آیت الله مدنی ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، روند ارائه خدمات به بیماران را مورد ارزیابی قرار دادند، وی همچنین با حضور بر بالین بیماران بستری و عیادت از آنان با بیماران به گفتگو پرداخته وبه مشکلات آنان رسیدگی کردند.

 

 

تاریخ:
1398/05/05
تعداد بازدید:
123
منبع:
Powered by DorsaPortal