برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در بیمارستان آیت الله مدنی
برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در بیمارستان آیت الله مدنی
برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در بیمارستان آیت الله مدنی

برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی
کارگاه آموزشی اورژانس هوایی امروز در محل سالن کنفرانس بیمارستان آیت اله مدنی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که با حضور مسئول محترم اورژانس هوایی گناباد، پرسنل اورژانس115 ،پرستاران وماماها برگزار شد، در مورد آموزشهای لازم در ارتباط با پرواز ایمن در موقعیت های مختلف اورژانسی ، نحوه ی اعزام هوایی ، نحوه ی انتقال بیمار به بالگرد ، نکات ایمنی و...مطالبی  ارائه گردید.

تاریخ:
1397/04/11
تعداد بازدید:
26
منبع:
Powered by DorsaPortal