پیام امروز اعتباربخشی (فرایندهای اصلی بیمارستان)

پیام امروز اعتباربخشی (فرایندهای اصلی بیمارستان)
مطابق با راهنمای جامع اعتباربخشی بیمارستان(ویرایش سوم)، «فرایندهای اصلی» فلسفه وجودی یک سازمان یا واحد را نشان داده، بامشتری اصلی در ارتباط بوده و ایجاد ارزش افزوده می کند.
نظر به مصوبه تیم مدیریت اجرایی، فرایندهای اصلی بیمارستان علامه بهلول به شرح ذیل می باشند:
 1- پذیرش بیماران اورژانسی 2- ترخیص بیماران بستری 3- احیا قلبی-ریوی 4- اعزام
 5- جوابدهی آزمایشگاه 6- جوابدهی تصویربرداری 7- مشاوره پزشکی
 
برای دسترسی به فلوچارت فرایندهای اصلی بیمارستان اینجا کلیک کنید.
تاریخ:
1397/03/01
تعداد بازدید:
253
منبع:
Powered by DorsaPortal