.

جلسه توجیهی مربیان بالینی دانشکده پرستاری در ابتدای نیمسال اول تحصیلی 99-1398

.

   جلسه توجیهی مربیان بالینی دانشکده پرستاری روز یکشنبه مورخ 31 / 6 / 1398 ساعت 12 ظهر در محل سالن اجلاس بیمارستان علامه بهلول گنابادی با حضور دکتر محمدپور رئیس دانشکده پرستاری، دکتر عبادی رئیس بیمارستان بهلول، دکتر سجادی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی، دکتر مجلی مدیر گروه فوریت های پزشکی، دکتر عجم مدیر گروه پرستاری سالمندی، سعید هادی نژاد مدیر خدمات پرستاری بیمارستان، سید مسلم مهدوی سوپروایزر آموزشی بیمارستان، حسین اعلمی کارشناس آموزشی بیمارستان، سمانه نجفی مدیر EDO دانشکده پرستاری و اعضای هیأت علمی و مربیان بالینی دانشکده پرستاری برگزار گردید. شایان ذکر است که در این جلسه به تشریح قوانین آموزشی و بالینی کارآموزی دانشجویان پرداخته شد

 
 
 
تاریخ:
1398/07/08
تعداد بازدید:
108
منبع:
Powered by DorsaPortal