منبع آموزش و مرجع سوالات مباحث بالینی ارتوپدی در آزمونهای جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و آزمون پذیرش دستیار تخصصی

1.       1.  منبع آموزش و مرجع سوالات مباحث بالینی ارتوپدی در آزمونهای جامع پیشکارورزی و آزمون صلاحیت بالینی  دوره دکترای پزشکی عمومی برای اسفند سال 98 و بهار و شهریور 99 کتاب "گزیده درسنامه ارتوپدی و شکستگیها" تالیف دکتر بهادر اعلمی هرندی و همکاران- ویرایش ششم- چاپ سال 1398 به استثنای فصلهای 16 و 20 خواهد بود.

·          در چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی   کل کتاب نامبرده خواهد بود.

2.        2. منبع آموزش و مرجع سوالات مباحث بالینی ارتوپدی در آزمونهای جامع پیشکارورزی و آزمون صلاحیت بالینی  دوره دکترای پزشکی عمومی برای اسفند سال 99 و بهار و شهریور 1400 کتاب " درسنامه ارتوپدی و شکستگیها" تالیف دکتر بهادر اعلمی هرندی و همکاران- ویرایش ششم- چاپ سال 1398 به استثنای موارد زیر خواهد بود.

-          فصل 14 از صفحه 276 (از ابتدای مبحث گیرکردن فمور و استابولوم) تا آخر فصل

-          فصل 18

-          فصل 20

-          فصل 22

·         در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی کل کتاب نامبرده خواهد بود.

تاریخ:
1398/06/06
تعداد بازدید:
56
منبع:
Powered by DorsaPortal