آزمون فینال مامایی در دوحیطه بالینی و تئوری از تاریخ 97/04/10 لغایت97/04/25
برگزاری آزمون جامع صلاحیت های تئوری و بالینی دانشجویان ترم 8 گروه آموزشی مامایی
برگزاری آزمون جامع صلاحیت های تئوری و بالینی دانشجویان ترم 8 مامایی و آزمون فینال مامایی در دوحیطه بالینی و تئوری از تاریخ 97/04/10 لغایت97/04/25
 
 
 
 
برگزاری آزمون جامع صلاحیت های تئوری و بالینی دانشجویان ترم 8 گروه مامایی و آزمون فینال مامایی در دوحیطه بالینی و تئوری از تاریخ 97/04/10 لغایت97/04/25 در بخش زایمان، درمانگاه تخصصی زنان ومامایی و مرکز بهداشت شماره یک از ساعت 7:30 صبح الی 19:30 عصر ، مطابق فرم های استاندارد ارزشیابی انجام می شود.
دانشجویان جهت دریافت برنامه زمانبندی آزمون ، منابع ومحل برگزاری و دریافت فرمهای ارزشیابی به سایت دانشکده ، گروه مامایی مراجعه نمایند.
جهت ورود بر روی لینک ذیل کلیک کنید
گروه آموزشی مامایی
تاریخ:
1397/04/17
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal