برگزاری جلسه گراندراند (98/7/23)

جلسه گراندراند در تاریخ 98/7/23 با بررسی دارودرمانی دربیماری با ACS and POAF درمحل داخلی2طبقه سوم بیمارستان برگزارشد در این جلسه تعداد32 نفر ازدانشجویان اینترن واستاژر حضور داشتند و اساتید ذیل نیز در این جلسه حضور داشتند.
1-سرکارخانم دکتر نگار شفاعی
2-سرکار خانم دکتر نجمه داودیان
3-سرکارخانم دکتر منصوره سبحانی
4-سرکار خانم دکتر شهرزاد محسنی
تاریخ:
1398/08/27
تعداد بازدید:
40
منبع:
Powered by DorsaPortal