برگزاری جلسه CPC در (98/7/11)

جلسه CPC در تاریخ 98/7/11 با موضوع آرتریت تاکایاسو تحت نظارت سرکار خانم دکترسیده نرجس برکچیان درمحل سالن اجلاس طبقه پنجم بیمارستان برگزارشد درا این جلسه تعداد22 نفر ازدانشجویان اینترن واستاژر حضور داشتند و اساتید ذیل نیز در این جلسه حضور داشتند.
1-جناب آقای دکترسعید محرابی
2-سرکار خانم دکتر نجمه داودیان
3-سرکارخانم دکتر منصوره سبحانی
4-سرکار خانم دکتر نرجس برکچیان
5-جناب آقای دکتر بابک محمودی
تاریخ:
1398/08/27
تعداد بازدید:
30
منبع:
Powered by DorsaPortal