برگزاری جلسه ژورنال کلاب (98/8/23)

جلسه ژورنال کلاب در تاریخ 23/8/98 به بررسی چندین ژورنال با موضوع :
Influenza Virus-Related Critical Illness: Presentation Diagnosis Treatment
تحت نظارت سرکار خانم دکتر فرنوش شریفی موددرمحل سالن اجلاس طبقه پنجم بیمارستان برگزارشد در این جلسه تعداد32نفر ازدانشجویان اینترن واستاژر حضور داشتند و اساتید ذیل نیز در این جلسه حضور داشتند.
1-جناب آقای دکتر فرهنگ سلطانی
2-سرکار خانم دکتر نجمه داودیان
3-سرکارخانم دکتر فرنوش شریفی مود
4-سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده
 
تاریخ:
1398/08/27
تعداد بازدید:
47
منبع:
Powered by DorsaPortal