1397/11/28

برگزاری جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

در راستای تحقق برنامه های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و مأموریت های ویژه محوله به کلان مناطق آمایشی، جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در تاریخ 11 بهمن 1397 برگزار گردید.

این جلسه با حضور سرکار خانم دکتر صدر نبوی معاون آموزشی کارگروه علوم اعصاب کلان منطقه 9، دکتر صائبی نماینده محترم کارگروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و همچنین اعضای کارگروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالن ابن سینای این دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در زمینه موضوع واگذاری یک مأموریت خاص به کارگروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گناباد، از بخش های مختلف پردیس دانشگاه شامل آزمایشگاه ها، حیوانخانه، سالن های پراتیک، آزمایشگاه تحقیقاتی و در پایان هم از بخش های مختلف بیمارستان علامه بهلول گنابادی که مرتبط با کارگروه علوم اعصاب بودند نیز بازدید به عمل آمد.

پس از این جلسه اعضای کارگروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مورخ 17/11/1397 طی جلسه ای موضوع استروک را بعنوان مأموریت ویژه این دانشگاه انتخاب نمودند.

برای مشاهده عکس ها اینجا کلیک کنید.
تعداد بازدید:
471
Powered by DorsaPortal