برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از خودکشی
برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از خودکشی
ویژه بهورزان در محل سالن اجتماعات زکریا برگزار گردید
جلسه آموزشی" پیشگیری ازخودکشی" مورخ 97/02/19 ویژه بهورزان درمحل سالن اجتماعات زکریا برگزار گردید
در این جلسه خانم نجارپور، کارشناس سلامت روان در خصوص تعریف خودکشی، شیوع، عوامل خطر، عوامل محافظت کننده، باورهای غلط درباره رفتارهای خودکشی و ... مطالبی ارائه نمودند
در پایان جلسه نیز به سؤالات مطرح شده در این رابطه پاسخ داده شد
تاریخ:
1397/02/29
تعداد بازدید:
20
منبع:
Powered by DorsaPortal