قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری درخصوص دفاع پروپوزال
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری درخصوص دفاع پروپوزال

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری جهت دفاع پروپوزال ازفرم اصلاح شده آن که درقسمت فرمها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی گذاشته شده است جهت دفاع پروپوزال استفاده نمایند.

تاریخ:
1396/11/07
تعداد بازدید:
40
منبع:
Powered by DorsaPortal