برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده جهت دانشجویان تروم 3، 4و 5 کارشناسی پرستاری

برگزاری کارگاه مهارت­های ارتباطی با مددجو و خانواده جهت دانشجویان تروم 3، 4و 5 کارشناسی پرستاری

کارگاه مهارت­های ارتباطی با مددجو و خانواده جهت دانشجویان ترم های3، 4و 5 کارشناسی پرستاری در تاریخ 1397/02/04 در سالن دکتر قهرمانی برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه مطالبی در مورد اصول ارتباط حرفه ای، انواع ارتباط کلامی و غیر کلامی، ارتباط با همکاران، ارتباط با بیماران و خانواده­ های آنها، ارتباط با کودکان و مهارت­های رفتاری جرأت مندانه توسط خانم دکتر صادق مقدم ارائه گردید.

تاریخ:
1397/02/09
تعداد بازدید:
29
منبع:
Powered by DorsaPortal