دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای مهدی طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه با عنوان تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتار پرخطر رانندگان مرد تاکسی مشهد ، با استاد راهنمای خانم دکتر صادق مقدم و استاد مشاور دکتر جهانشیر توکلی زاده و سید بهنام مظلوم در تاریخ 26/1/1397 برگزار گردید.

تاریخ:
1397/02/09
تعداد بازدید:
53
منبع:
Powered by DorsaPortal