.
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری خانم جمعیتی
.

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سر کار خانم عشرت جمعیتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه با عنوان "مقایسه تاثیر پماد آرنیکا و کمپرس سرد بر شدت درد و کبودی ناشی از تزریق اناکساپارین" با راهنمایی جناب آقای دکتر نعمت اللهی و استاد مشاور جناب آقای دکتر سجادی و سرکار خانم بلوچی در تاریخ 15/2/1397 برگزار گردید.

تاریخ:
1397/02/16
تعداد بازدید:
53
منبع:
Powered by DorsaPortal