.
جلسه پیش دفاع خانم امام وردی
.

جلسه پیش دفاع خانم امام وردی

جلسه پیش دفاع خانم معصومه امام وردی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی با عنوان "مقایسه اثرماساژ بازتابی پا و طب فشاری نقطه شن من دست بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز" روز دوشنبه مورخ 31/02/97 ساعت 11:30 در محل گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/02/26
تعداد بازدید:
38
منبع:
Powered by DorsaPortal