همایش کشوری آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می گردد
همایش کشوری آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می گردد

همایش آموزش پاسخگو به منظور ارتقای سطح پاسخگویی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در محورهای ذکر شده و در راستای دستیابی به اهداف بسته های تحول آموزش طرح ریزی گردید و یکی از اهداف مورد نظر سند عملیاتی آموزش پاسخگو و عدالت محور در منطقه آمایشی دو، برگزاری همایش های متعدد آموزش پاسخگو و عدالت محور در جهت نهادینه سازی مفهوم و استراتژیهای آموزش پاسخگو بوده است.

آموزش علوم پزشکی پاسخگو، آموزشی است که براساس جهت گیری آموزش، پژوهش و ارائه خدمات براساس اولویت نیازها و انتظارات جامعه، تأکید بر تماس مستقیم و مستمر دانشجویان با جامعه در سطوح مختلف، ارتباط بین نظام آموزشی و عرضه خدمات در جهت بهره گیری از توان شبکه گسترده ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور برای افزایش دانش، مهارت های ارتباطی، تغییر باورها و نگرشهای دانشجویان به سمت نگاه جامعه محور به سلامت، مهارت در پژوهشهای کاربردی و استفاده از شواهد دقیق علمی برای ارائه خدمات موثر در خارج از بیمارستانها متناسب با بار بیماری های جامعه صوزت می گیرد.

استراتژی آموزش پاسخگو، جلب اساتید علاقمند و توانمند، ارتقای نظام مراقبت پاسخگو به جامعه در مراکز بهداشتی درمانی، اصلاح کوریکولوم سنتی آموزش علوم پزشکی، ایجاد انگیزه در مدیران و اساتید و کارکنان، ایجاد بستر مناسب برای ارتباط موثر دانشکده ها با مراکز بهداشتی درمانی، نهادینه کردن آموزش پاسخگو در دانشگاه، تعیین خط مشی و سیاستگذاری آموزش پاسخگو با نظر متخصصین و تقویت منابع مورد نیاز می باشد.

محورهای همایش

· پاسخگویی در برنامه ریزی درسی

· پاسخگویی در ارزشیابی های آموزشی

· مصادیق پاسخگویی در سطوح مختلف آموزشی (دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی)

· ساختار و مدیریت آموزش پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 
تاریخ:
1397/02/31
تعداد بازدید:
20
منبع:
Powered by DorsaPortal