.
دفاع نهایی از پایان نامه خانم معصومه امام وردی
.

دفاع نهایی

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم معصومه امام وردی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

با عنوان: "مقایسه اثرماساژ بازتابی پا و طب فشاری نقطه شن من دست بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز"

با راهنمایی جناب آقای دکتر علی محمدپور، استاد مشاور: جناب آقای دکتر موسی سجادی و با حضور هیأت داوری جناب آقای دکتر محمد مجلی و سرکار خانم دکتر رقیه رحمانی درتاریخ 20/03/97 ساعت 10:30 در محل سالن ابن سینا برگزار گردید.

تاریخ:
1397/03/21
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal