وب سایت دانشگاه پیشانی عملکرد دانشگاه در تمامی حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و فرهنگی است

وب سایت دانشگاه پیشانی عملکرد دانشگاه در تمامی حوزه های بهداشتی درمانی آموزشی اداری و فرهنگی است
اولین جلسه بررسی وب سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور معاون توسعه، مدیر فناوری اطلاعات، مسئول سایت، مدیران معاونت، کارشناس و رابطین وب سایت در حوزه معاونت توسعه و در محل دفتر معاونت برگزارگردید.
در این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با بیان اینکه وب سایت دانشگاه پیشانی عملکرد دانشگاه در تمامی حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و فرهنگی می باشد افزود: تامین محتوای مطلوب و کارآمد و به روزرسانی وب سایت زمینه را برای سوق دادن و ایجاد انگیزه برای مخاطبین و همکاران جهت استفاده از خدمات وب سایت ایجاد خواهد کرد.
در ادامه دکتر مهدی محسن زاده ضمن تشکر از جناب آقای مهندس شرقی مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه و همکارانشان بابت ایجاد زیرساخت های مناسب در حوزه IT در دانشگاه، اهتمام جدی رابطین معاونت توسعه به مقوله وب سایت فراتر از شرح وظایف و نگاه سازمانی را خواستار شدند. ایشان برگزاری جلسات مستمر رابطین وب سایت جهت کیفیت بخشی و به روزرسانی محتوای وب سایت معاونت را یکی از وظایف مهم رابطین دانستند.
  
تاریخ:
1398/04/23
تعداد بازدید:
63
منبع:
Powered by DorsaPortal