جلسه بررسی تشکیلات تفضیلی پیشنهادی واحد های محیطی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

به همت گروه توسعه سازمان وتحول اداری و مدیریت مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه، جلسه بررسی تشکیلات تفضیلی پیشنهادی واحد های محیطی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی با حضور مدیر منابع انسانی ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث ، مدیر تحول اداری ، مدیر گزینش ، مسئول منطقه اورژانس و سایر کارشناسان در محل دفتر مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه برگزار گردید در این جلسه در خصوص نامه ارسالی مرکز تحول اداری وزارت در خصوص تشکیلات تفضیلی پیشنهادی واحد های محیطی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بحث و تبادل نظر شد .


تاریخ:
1398/05/26
تعداد بازدید:
136
منبع:
Powered by DorsaPortal